Η πρώτη μέρα του καλοκαιριού είναι η θάλασσα, η τελευταία το φεγγάρι.  The first day of summer is the sea, the last is the moon.

Η πρώτη μέρα του καλοκαιριού είναι η θάλασσα, η τελευταία το φεγγάρι.

The first day of summer is the sea, the last is the moon.